Program ROUTE 66 SK 2022

4.8. - 7.8.2022

Štvrtok 4.8. 2022

Po príjazde
• Oddych s pitným režimom (prvé pivo😊)
• Možnosť schladiť sa v bazéne
• Premietanie (filmy, moto šoty)
• Súťaže

Piatok 5.8. 2022

• Jazdy s doprovodom:
1. Jazda 9.00 hod. (Hokovce, Banská Štiavnica, Levice, Hokovce – 120km)
2. Jazda 10.00 hod. ( Hokovce, Banská Štiavnica, Hokovce – 90 km)
• Jazdy po okolí (info v stánku alebo na webe)
• Plávanie a slnenie pri bazéne
• Súťaže
• Pitný režim povolený v norme 😊
• Kapela Fórum
• Inštruktáž k sobotnému prejazdu
• Vystúpenie Draco flameus (ohňová šou)
Ohňostroj
• Nočný kľud

Sobota 6.8. 2022

10.00 hod spoločný prejazd Route 66 (iba tí, ktorí môžu😊 )
• Príchod do Tatranskej Lomnice
• Záhryz a chladené
• Hudba – dúfam, že nevadí opäť ľudovka
Tombola
• Voľná zábava

Nedeľa 7.8. 2022

• 6.00 hod. budíček (ak to dáš)
• 8.00 hod. raňajky (ak si schopný😊 )
• Odchod a šťastný návrat domov